HALDUSKODA OÜ
teie teenistuses, alates 2019
Alpinism, mida sageli nimetatakse ka kõrgtöödeks või kõrgushoolduseks, on spetsialiseeritud teenus, mis hõlmab kõrgustes töötamist ja juurdepääsu kõrgematele kohtadele, mida ei ole lihtne saavutada traditsiooniliste vahenditega. 
Pakume teenust korteriühistutele ja ettevõtetele, tegeledes hoonehoolduse ja -remonttöödega, mis nõuavad spetsiifilisi oskusi ja seadmeid. Mõned näited sellest, mida meie alpinismiteenus sisaldadab:

* Hoonefassaadi hooldus ja remont:
Teostame kõrgustes hoonefassaadi puhastamist, värvimist, betoonitöid, vuugitäitmist ning hooldust ja remonttöid.

* Akende puhastamine:
Akende puhastamine ja hooldus kõrgustes (korvtõstukiga ja/või alpinismi meetodil).

* Katuste kontroll ja parandus:
Katusetööde teostamine, sealhulgas lekete tuvastamine, parandamine ja tihendamine (vuugid).

* Reklaamtahvlite paigaldamine ja hooldus:
Paigaldame kõrgustel reklaamtahvleid ning teostame järjepidevat hooldust (leping).

* Tehnilised kontrollid:
Teostame tehnilisi kontrollkäike ja inspekteerime hooneid või nende detaile, teostades hooldus- ja remonttöid.

* Hoone isolatsioon ja soojustus:
Isolatsiooni ja soojustuse paigaldamine, remontimine ja hooldamine (sh fassaadipesu).

* Linnutõrje:
Teostame korvtõstukilt ja/või alpinismi meetodil linnupesade inspekteerimist ning linnutõrjet.

* Hoolduslõikus:
Puude ja põõsaste hooldamine, kärpimine ja lõikamine kõrgustes.

Need on mõned näited sellest, mida meie alpinismiteenus võib korteriühistutele ja ettevõtetele pakkuda.
Oleme koolitatud ja omame vajalikku varustust, et töötada ohutult kõrgustes.

Meie teenuse eesmärk on teostada alpinismi meetodil töid, kus tavalised töövahendid või masinad ei pruugi olla võimalikud.